Góra: Niedziela MI

22 grudnia

Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi... - te słowa z Ewangelii ostatniej niedzieli adwentu były motywem przewodnim Niedzieli Rycerstwa Niepokalanej w Górze k. Pszczyny.

Kaznodzieja w homilii wskazywał na okoliczności w jakich Anioł Pański przemówił do Józefa: a był to zamiar oddalenia Maryi potajemnie (por Mt 1,19). "My także nie bójmy się wziąć Ją do siebie jak uczynił do św. Józef i wielcy czciciele Maryi, wśród nich św. Jan Paweł II, patron tej parafii, oraz nasz św. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin” - powiedział o. Arkadiusz.

Świadectwo swojego niezwykłego życia w Rycerstwie Niepokalanej dała także Urszula Kraus - prezes diecezjalna MI, która zachęciła wiernych do wstąpienia w szeregi Maryi.

Po każdej Eucharystii wierni otrzymywali Cudowny Medalik wraz z ulotką, wyjaśniającą jego istotę. Nie zabrakło także tych, którzy publicznie oddali swoje życie Niepokalanej i tym samym zostali włączeni do Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej w Polsce".

Proboszcz parafii ks. Romuald Adamski serdecznie podziękował za świadectwa przynależności do MI oraz poprosił o dalszą współpracę w krzewieniu idei Rycerstwa Niepokalanej w Górze. Po Nowym Roku zapraszam wszystkich na spotkania formacyjne - powiedział ks. Romuald.

Propagowanie Cudownego Medalika oraz Rycerstwa Niepokalanej rozpoczął kilka lat temu podczas rekolekcji wielkopostnych o. Hieronim Jopek - franciszkanin. Wówczas w szeregi MI zostało włączonych ponad 100 osób.

Chwała Niepokalanej.

Filmik:

ab

MI Bielsko