Nowa Wieś ma relikwie

18 sierpnia

Dnia 18 sierpnia 2019 r. w parafii pw. Narodzenia NMP i św. Maksymiliana w Nowej Wsi, w diecezji łomżyńskiej, w dekanacie ostrołęckim, miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. W obecności licznie zgromadzonych wiernych oraz księży, którzy przybyli na doroczny odpust parafialny, o. Eugeniusz Różański OFMConv z Niepokalanowa, dokonał uroczystego wprowadzenia do parafialnej świątyni w Nowej Wsi  relikwii św. Maksymiliana, a poprzez wygłoszoną homilię przybliżył wszystkim tę niezwykłą postać.

O. Eugeniusz podkreślił, że męczeństwo i oddanie życia przez Ojca Maksymiliana za drugiego człowieka nie było tylko chwilowym odruchem serca czy też nagłym impulsem, ale ukoronowaniem świadomego wyboru, do którego przygotowywał się przez całe życie. Już od najmłodszych lat Ojciec Maksymilian ukochał Niepokalaną i z Jej rąk przyjął dwie korony: białą  i czerwoną, aby na Jej chwałę żyć w czystości i Jej ofiarować swe cierpienia. Dla  szerzenia czci Najśw. Maryi Panny potrafił wykorzystać najnowocześniejsze środki ewangelizacyjne, założył stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej, a w kilka lat później wydał miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", którego nakład sięgał nawet miliona egzemplarzy.

Nie sposób zamknąć w kilku zdaniach olbrzymie  duchowe bogactwo św. Maksymiliana, który poprzez całkowite oddanie Niepokalanej i heroiczne życie, które ofiarował za swego współbrata w obozie koncentracyjnym, stał się patronem na trudne czasy.

Dlatego też wydarzenie związane z wprowadzeniem relikwii św. Maksymiliana do kościoła w Nowej Wsi znalazło niezwykły wydźwięk życiu parafii, która w roku bieżącym obchodzi 35. rocznicę konsekracji świątyni. Wydarzenie to zbiegło się również z 20. rocznicą posługi w nowowiejskiej parafii ks. prob. Bogdana Najdy, który dwie dekady temu, po powrocie z pielgrzymki na Jasną Górę, w dzień odpustu św. Maksymiliana, został mianowany proboszczem.

Jednakże nie chodzi w tym przypadku tylko o ważne daty i rocznice. Relikwie św. Maksymiliana w nowowiejskiej świątyni będą ciągle na nowo przypominać jego osobowość, bezgranicznie oddaną Niepokalanej jako najpewniejszej drodze do nieba. Będą świadczyć, że  tylko ludzie niezwykli, tylko ludzie dobrzy, tylko ludzie święci nieustannie trwają w pamięci kolejnych pokoleń, stając się ciągle ożywczym wzorem  wiary w Boga i miłości drugiego człowieka.

Grzegorz Rapacz / red.