Tuchów: Diecezjalne spotkanie MI

2 lipca

Po południu, w sanktuarium NMP Tuchowskiej wierni, uczestniczący w trzecim dniu Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę prowadziło Rycerstwo Niepokalanej, które - wraz z Trzecim Zakonem Franciszkańskim - pielgrzymowało na Eucharystię celebrowaną w Godzinie Miłosierdzia.

Mszy św. przewodniczył o. Stanisław M. Piętka OFMConv - prezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. W okolicznościowym kazaniu Ojciec Prezes nawiązał do hasła tegorocznego Roku Duszpasterskiego oraz prosił Maryję, aby "nauczyła nas życia w mocy Bożego Ducha". Następnie skupił się na słowie "opanowanie”. Podał kilka znaczeń tego terminu oraz skoncentrował się na ostatnim, oznaczającym samokontrolę, cierpliwą równowagę i panowanie nad sobą. Kaznodzieja podkreślił z mocą, że jest to cecha bardzo ważna, a jednocześnie nieobecna we współczesnym świecie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy rzeczywistość jest szargana i profanowana. "Co jest przyczyną braku opanowania?" - pytał o. Stanisław Piętka, po czym odpowiedział, iż nie postępujemy według Ducha, ale spełniamy pożądania ciała. Następnie wskazał bardzo wyraźnie na Niepokalaną: "To właśnie od Niej musimy uczyć się postawy opanowania. To ona trwała przez całe swoje życie w postawie fiat. Od momentu Zwiastowania aż po trwanie pod krzyżem na Golgocie".

Kaznodzieja odniósł się także do słów z listu św. Pawła: "Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”.

Na koniec o. Stanisław zachęcił, aby zwrócić się do Boga, Ducha Świętego, za przyczyną Niepokalanej i wołać:

"Maryjo, naucz nas opanowania w świecie pełnym chaosu, bezładu i ciemności.

Maryjo, naucz nas opanowania wobec dzikiego tłumu, który nie wstydzi się bezwstydu, lecz go publicznie, nachalnie promuje, bezczeszcząc Znak Przymierza dany Noemu i kalając Niepokalaną Ikonę z Jasnej Góry.

Maryjo, naucz nas opanowania, gdy wieść nas zaskoczy dobra lub zła.

Maryjo, naucz nas opanowania, gdy nasze dziecko zejdzie na manowce.

Maryjo, naucz nas opanowania w chwilach połogu, podczas wesela i stypy.

Maryjo, daj nam skrzydła Boskiej Gołębicy, byśmy mogli wzlecieć nad martwym światem pysznych zamysłów.

Uproś u Ducha Świętego wszystkich Jego owoców, żebyśmy zawsze, nie od święta, pozwolili prowadzić się Duchowi. Nie żyli w niewoli ciała. Abyśmy szli na cały świat, na ulice naszych miast i wiejskie drogi, nauczając o Chrystusie i Jego zbawczym dziele. Dziele uniwersalnym w pełnym tego słowa znaczeniu - katolickim. Abyśmy uczyli zachowywać wszystko, co nam przekazał nasz Pan, który jest z nami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata...

Maryjo, naucz nas miłości wobec wszystkich, radości ze wszystkiego, pokoju zawsze i wszędzie ze wszystkimi.

Naucz nas cierpliwości, uprzejmości wobec nieżyczliwych nam.

Spraw, żeby naszą odpowiedzią na zło była wyłącznie dobroć.

Naucz nas, o Niepokalana, wierności, łagodności i opanowania".

Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo różańcowe, które tradycyjnie miało miejsce na dróżkach różańcowych. Modlitwę animowało Rycerstwo Niepokalanej.

M.Zieliński CSsR / red.
fot. M. Wojdan CSsR