MI w Świętej Wodzie

15 czerwca

W sobotę Rycerstwo Niepokalanej z arch. białostockiej spotkało się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Mimo uciążliwego upału, rycerze stawili się w licznym gronie.

Modlitwy rozpoczęliśmy odprawieniem Drogi Krzyżowej, której przewodniczył ks. Karol Piniewski - asystent diecezjalny MI. Rozważania poprowadzili rycerze. W skupieniu podchodzili do kolejnych stacji znajdujących się na wałach okalających kaplicę Matki Bożej Bolesnej. Odczytywanie tekstów modlitw przeplatane było śpiewem pieśni pasyjnych. Po każdym czytaniu, w ciszy, rozważaliśmy mękę Zbawiciela.

Rozważania napisał bł. Jerzy Matulewicz. W dniu jego beatyfikacji, św. Jan Paweł II powiedział o nim: "Prawdziwy sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, gorliwy i niestrudzony w wypełnianiu kapłańskiej posługi na własnej ziemi ojczystej, w Polsce i w Rzymie i na innych miejscach, był pasterzem pełnym męstwa i inicjatywy,  zdolnym w sposób roztropny i w duchu poświęcenia stawiać czoło trudnym dla Kościoła sytuacjom". Rozważania mówiły o gorliwym wykonywaniu posłannictwa kapłańskiego i nieustannej trosce kapłanów o zbawienie powierzonych im dusz. Modliliśmy się za naszych kapłanów, nieśliśmy krzyż, także ten swój, przeżywaliśmy ponownie boleści i okrutną mękę Pana Jezusa. Na naszej Drodze Krzyżowej modliliśmy się również do Matki Bożej Bolesnej. Ona była obecna przy swoim Synu, Ona wspierała Go modlitwą i miłością. A teraz, jako Matka swoich kapłanów, osłania ich przed cierpieniami, a kiedy nadchodzi godzina próby, pomaga im wytrwać. W ręce Niepokalanej złożyliśmy swój osobisty ból, a szczególnie ból naszych kapłanów. To do Niej powinniśmy się zwracać, Jej zawierzać, zwłaszcza teraz, w czasie kiedy Kościół Chrystusowy jest tak bardzo atakowany i znieważany przez siły Zła.

Po odprawieniu Drogi Krzyżowej uczestniczyliśmy w Eucharystii. Homilia, wygłoszona przez ks. Karola, była wzruszającym świadectwem opieki Maryi w jego powołaniu kapłańskim. Następnie pomodliliśmy się na Górze Krzyży, tuż obok tablicy przedstawiającej Niepokalaną ze św. Maksymilianem, którą ufundowało nasze Rycerstwo.

Po wspólnej modlitwie, pełni radości i wdzięczności za dar wspólnoty, mogliśmy pokrzepić się smacznym posiłkiem. Kustosz sanktuarium ks. kan. Alfred Butwiłowski przygotował dla nas ognisko.

Teresa Dołęgiewicz