Liderzy MI w Niepokalanowie, 12-14 października 2018

2018-10-12

Jezus Chrystus jest źródłem mądrość niestworzonej, od którego wypływa inne źródło mądrości, a jest nim Matka Boża, mądrość stworzona. Od Matki Bożej uczymy się jako rycerze Niepokalanej bycia mądrymi w codziennym życiu - zaznaczył asystent narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce podczas jesiennego spotkania liderów MI.

Maryja w Dziejach Polski

Jesienne spotkanie zgromadziło ponad stu prezesów i animatorów MI z całej Polski. Podczas pierwszego dnia liderzy MI uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez MI oraz Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum". Tematem konferencji była obecność Matki Bożej w dziejach narodu polskiego i Europy. W problematykę tę wprowadził podczas pierwszej sesji ks. prof. Janusz Królikowski, który w referacie Maryja obecna w dziejach Kościoła i narodów. Specyfika i znaczenie - omówił syntetycznie fenomen obecności Maryi w historii świata. "Maryja zawsze stoi przy nas, nie jest jednak milczącym świadkiem, ale Osobą aktywną - zauważył prelegent - udzielającą się na rzecz narodu, którego jest Królową i Pedagogiem. Ona na trwałe wpisała się w los i etos Polaków". Wychowanie to zaowocowało żywym kultem maryjnym tak w Polsce, jak i w innych krajach. Zagadnienie to naświetlił o. dr. Ireneusz Klimczyk w referacie Wybitni teologowie i czciciele Maryi - twórcami i wychowawcami chrześcijańskiej Europy i Polski na przestrzeni wieków. Prelegent przypomniał, że w tworzącej się zjednoczonej Europie "flaga, według myśli twórców Unii Europejskiej, jest swoistym sztandarem Maryjnym. Nawiązuje ona do dwunastu gwiazd z korony Matki Bożej". O roli Matki Bożej w kwestii obrony wolności i tożsamości chrześcijańskiej naszego narodu mówił o. prof. Bogusław Kochaniewicz. Ten wpływ zauważalny jest tak w całym narodzie, jak i w poszczególnych indywidualnych wybitnych postaciach naszego narodu. Maryjność wybranych Polskich świętych i mężów stanu - świadectwem i drogowskazem dla obecnego pokolenia Polaków - to referat wygłoszony przez ks. prof. Marka Chmielewskiego. Na przykładzie bł. Stanisława Paczyńskiego, bł. Marceliny Darowskiej oraz św. Faustyny Kowalskiej prelegent przybliżył mistyczny i czuły kontakt tych świętych z Matką Bożą. Zaznaczył, że "bez nabożeństwa do Matki Bożej osoby te nie doszłyby to takiego stopnia zjednoczenia z Chrystusem". Następne część wykładów poświęcona była literaturze i sztuce maryjnej. Maryja była niezwykle obecna w literaturze okresu zaborów i to Ona była dla narodu polskiego znakiem nadziei na odzyskanie niepodległości. O tym zagadnieniu mówiła dr Dorota Kielak. Zaś o obecności Matki Bożej w muzyce i pieśniach maryjnych i patriotycznych okresu zaborów mówił dr. Michał Sławecki. Niewątpliwie Matka Boża w sposób szczególny obecna była w polskich sanktuariach. To tam pielgrzymowali Polacy i tam odczuwali Jej pomoc i opiekę. To zagadnienie przybliżył ks. prof. Marian Kowalczyk. W tym świetle studenci "Kolbianum" poprowadzili panel, w którym starali się ukazać pobożność maryjną jako szansę na reewangelizację Europy. O obecności Matki Bożej w dzisiejszych czasach mówił ks. dr. Jarosław Wąsowicz w referacie Maryjny aspekt wiary i patriotyzmu polskich kibiców piłkarskich.

Ogólnopolska konferencja związana była z uroczysta inauguracją Roku Akademickiego. Podczas Mszy św. na rozpoczęcie spotkania został poświęcony sztandar "Kolbianum". Prowincjał franciszkanów o. Wiesław Pyzio mówił o obecności Maryi w życiu każdego z nas. "Matka Boża jest zawsze obecna w naszym życiu. Uczniowie wracali do Niej, od Niej się uczyli. Zawsze umacniali się też duchowo. Ona jest wrażliwa na potrzeby każdego człowieka i nigdy obok nas nie przechodzi obojętnie".

Brat Innocenty - praktyk rycerskiego życia

Liderzy wspólnot MI w Polsce w dalszej części zjazdu pochylili się nad osobą br. Innocentego Wójcika - franciszkanina zmarłego w opinii świętości, którego 100-lecie urodzin przypada w listopadzie. Jego imieniem nazwany jest Narodowy Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie oraz sala w ośrodku formacyjnym MI w Niepokalanowie Lasku. "Br. Innocenty to największy naśladowca Ojca Maksymiliana" - zaznaczył prezes narodowy MI o. Stanisław M. Piętka. Zwrócił uwagę, cytując świadectwo lekarza Iwaszkiewicza, na wielkie cierpienie br. Innocentego. "Trzeba było być lekarzem, żeby zrozumieć jak on cierpiał - mówił O. Prezes. - Każdy krok okupiony był wysiłkiem i cierpieniem. Mimo to on zawsze był uśmiechnięty, nigdy nie pokazywał jak bardzo boli go jego ciało... Niewątpliwie br. Innocenty - zaznaczył o. Stanisław - uczył jak przyjmować cierpienie, jak mimo różnych trudności nie ustawać w pracy dla Niepokalanej, która nas wybrała".

W referacie Brat Innocenty - maryjny apostoł wolności i pokoju o. Ryszard M. Żuber przybliżył postać i duchowość skromnego franciszkanina. "Br. Innocenty był duchowym przewodnikiem, moderatorem i wybitnym apostołem Rycerstwa - zaznaczył prelegent. - Dla wszystkich był przykładem rycerza Niepokalanej, który na co dzień żyje Jej miłością. Promieniował swoim ciepłem, pogodą ducha i czułą, matczyną wręcz troską o drugiego człowieka. Łączył pokorę i prostotę Braciszka z Niepokalanowa z publicznymi wystąpieniami, odczytami, konferencjami, wywiadami, wyjazdami, formowaniem nowych animatorów i współpracowników w dziele św. Maksymiliana. Zarażał ich ideą oddania siebie Niepokalanej i ofiarnego życia dla Niej. Niestrudzenie przybliżał postać Ojca Kolbego jako świadek jego życia i wzorowy uczeń. Był także niekwestionowanym autorytetem w życiu zakonnym i duchowym. Umiał cierpliwie słuchać i pocieszać, wskazując na Niepokalaną". Kończąc wystąpienie prelegent zauważył, że w dziś w naszej Ojczyźnie potrzeba nam takich skromnych i prostych ludzi, którzy swoją postawą wiary i ufności będą zarażali innych i pociągali do Niepokalanej.

Na podstawie konferencji o. Piotr M. Lenart - wiceprezes MI, wprowadził zebranych do pracy w grupach. Wybrał on sześć fragmentów wypowiedzi Brata Innocentego, które pozostawił jako inspiracje dla liderów Rycerstwa Niepokalanej: miłość, ewangelizacja, posłuszeństwo, praktyki religijne, wspólnota oraz ja - rycerz Niepokalanej. We współpracy z Fundacją Niepokalanej O. Wiceprezes prowadził swoiste Triduum Różańcowe, podczas którego każdego dnia przybliżał myśli br. Innocentego jasko wskazówki do rycerskiej służby. Podczas Apelu Maryjnego ukazał Brata Innocentego jako "echo Niepokalanowa" - tego, który myśli św. Maksymiliana, dotyczące najdoskonalszego nabożeństwa do Niepokalanej, przełożył na praktykę codziennego życia rycerza Niepokalanej.

W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania Niepodległości Fundacja Niepokalanej przygotowała wieczór pieśni patriotycznych, który bardzo żywiołowo poprowadzili klerycy z Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Spotkanie liderów MI zostało poprzedzone obradami Zarządu Narodowego MI, podczas którego omówiono działalność MI w poszczególnych regionach Polski.

Spotkania Prezesów i Animatorów MI odbywają się dwa razy w roku, wiosną i jesienią, w Centrum Narodowym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie.

Teresa M. Michałek - rzecznik prasowy MI / red.