Żywiec: Ku czci Niepokalanej

2017-09-15

Ku czci Niepokalanej w 100-lecie Rycerstwa Niepokalanej i objawień fatimskich, stowarzyszenie MI przy parafii katedralnej Narodzenia NMP w Żywcu poświęciło 14 września sztandar Rycerstwa Niepokalanej oraz otrzymało z Niepokalanowa relikwie św. Maksymiliana.

Intronizacja relikwii i poświęcenie sztandaru odbyły się w kościele Świętego Krzyża w czasie sumy odpustowej w święto patronalne Podwyższenia Krzyża. Uroczystość miała niezwykle podniosły nastrój. Zgromadziła wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej z całej niemal diecezji bielsko-żywieckiej. Przybyły wraz z pocztami sztandarowymi delegacje z parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, bazyliki Matki Bożej Rychwałdzkiej z Rychwałdu, parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ze Świnnej oraz delegacje z parafii św. Maksymiliana w Ciścu, w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, a także rycerze z Harmęż, Bielska-Białej Komorowic i oś. Karpackiego oraz Starej Wsi.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył wiceprezes narodowy MI o. Robert Stachowiak OFM Conv z Niepokalanowa, który dokonał intronizacji relikwii św. Maksymiliana dla żywieckiego kościoła oraz wygłosił homilię. W słowie, skierowanym do licznie zgromadzonych wiernych, przybliżył postać św. Maksymiliana oraz jego służbę w życiu Kościoła na wzór Niepokalanej, od której w dzieciństwie otrzymał dwie korony - białą i czerwoną, jako zapowiedź świadectwa świętości życia poświadczonego męczeńską śmiercią.

W koncelebrze uczestniczyli o. Piotr Cuber - dyrektor Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, dziekan dekanatu żywieckiego ks. Stanisław Kozieł, proboszcz parafii św. Maksymiliana w Ciścu ks. Marek Nieciąg, ks. Jacek Pędziwiatr z diecezjalnej rozgłośni "Anioł Beskidów", proboszcz żywieckiej konkatedry ks. Grzegorz Gruszecki oraz były długoletni gospodarz żywieckiej fary ks. inf. Władysław Fidelus, który dokonał poświęcenia sztandaru.

W oprawie sumy odpustowej tradycyjnie już uczestniczyła asysta żywiecka z pocztem sztandarowym w swoich oryginalnych żywieckich strojach oraz chór katedralny "Lutnia".

Po Mszy św. uczestnicy tej uroczystości przeszli do Domu Katolickiego im. św. Jana Pawła II na agapę, po której odbyła się konferencja wygłoszona przez o. Piotra Cubera nt. pojmowania pobożności i duchowości maryjnej w życiu Kościoła. Prelegent w sposób obrazowy na przykładzie drzewa przedstawił dwa charakterystyczne rysy kultu maryjnego, ujawniającego się w Kościele. Mówca argumentował, że wszelkie objawy pobożności, w tym także maryjnej, które wyrastają z korzenia Ewangelii, czyli słowa Bożego, poprzez pobożne praktyki czerpią moc ducha ewangelicznego i zasilają poprzez pień życia koronę drzewa obleczoną wspaniałymi owocami i są widocznym obrazem człowieczeństwa, człowieka Bożego. Wszelkie objawy pobożności nie osadzone na gruncie Ewangelii lub będące jej błędną interpretacją, są fałszywe, gorszące, szybko obumierają jak drzewa z podciętymi korzeniami. Świadectwo świętości życia wyrasta ze słowa Bożego, w którym jest odpowiedź na każdy problem życiowy. Tylko należy się nim nieustannie karmić, szukając go i kontemplując w każdym miejscu i w każdym czasie, a wtedy życiu nadamy odpowiedni sens i radość, mimo trudów i udręk, bo tylko przez krzyż wiedzie droga do zbawienia. Dał temu dowód św. Maksymilian, dla którego Niepokalana była wzorem wypełnienia obietnicy zbawienia, danej nam przez naszego Stwórcę Boga Ojca Wszechmogącego w raju po upadku człowieka.

Tak oto nasza wspólnota rycerska dostąpiła ożywczej mocy Ducha w budowaniu i szerzeniu Królestwa Bożego z pomocą i pod sztandarem Niepokalanej oraz Jej gorliwego czciciela św. Maksymiliana.

Józef Smolicki

Zob. Maksymilian jest w Żywcu ("Gość Niedzielny" 37/2017)