100 Mszy świętych na 100-lecie MI

W roku jubileuszu 100-lecia MI pragniemy gorąco podziękować Bogu - przez ręce Niepokalanej i założyciela św. Maksymiliana - za dar Rycerstwa Niepokalanej, za pierwszego kościelnego asystenta MI arch. częstochowskiej śp. ks. Krzysztofa Jeziorowskiego i za łaskę, by w tej wspólnocie dążyć do zbawienia i innym do uświęcenia i zbawienia dopomagać.

Dlatego też rycerze Niepokalanej arch. częstochowskiej podjęli inicjatywę 100 Mszy Świętych na 100-lecie MI. Wspólnie przeżywane Eucharystie - ofiarowane Bogu, często kosztem wyrzeczenia się innych potrzeb - miały jednocześnie pobudzić serca do wdzięczności oraz uświadomić nam wszystkim, czym jest Rycerstwo i ile mu zawdzięczamy.

Darczyńców indywidualnych, jak też wspólnoty rycerskie - zamawiających Mszę św. w intencji dziękczynnej za dar Rycerstwa Niepokalanej - postanowiliśmy wpisać do Jubileuszowej Księgi Dziękczynnej MI, aby w ten sposób zostawić ślad po Rycerskiego Jubileuszu.

Zapraszamy wspólnoty rycerskie w Polsce oraz kapłanów-rycerzy do włączenia się w naszą akcję. Niech szczególnie 16 października będzie takim dniem dziękczynienia wspólnot rycerskich i kapłanów-rycerzy w Polsce.

Niech dziękczynienie za 100 lat MI rozbrzmiewa jak najczęściej w wielu polskich parafiach. Niech przypomina rycerzom o ich ślubowaniu i łaskach, które otrzymywali w czasie swego rycerskiego życia i przygotuje do kontynuowania rycerskich zadań w nowym stuleciu.

Jadwiga Cerzniewska - prezes regionalny Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" Archidiecezji Częstochowskiej