Rekolekcje ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI)

Zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Rycerstwa Niepokalanej (REMI), które dają możliwość odnowienia fundamentów wiary i owocnego włączenia się do Rycerstwa Niepokalanej.

Po odbyciu tych rekolekcji można rozpocząć formację według Programu Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej (SEN). Do rozpoczęcia roku formacyjnego po REMI potrzebna jest grupa min. 5 osób, z jednej miejscowości lub okolicy, niekoniecznie z jednej parafii. Ważne, żeby osoby te po rekolekcjach miały możliwość cotygodniowych spotkań w ciągu roku.

Na REMI mogą przyjechać także osoby, które nie zdecydowały się jeszcze lub nie zamierzają podjąć formacji w SEN.

Przed zapisem na rekolekcje należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w REMI (pobierz zasady). Zapis na REMI traktujemy jako akceptację tych zasad.

Osoby niepełnoletnie, przyjeżdżając na rekolekcje, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (pobierz formularz). Podpisane oświadczenie przywozimy na rekolekcje.

Najbliższe rekolekcje:

Termin:
14-23 lipca 2018 (przyjazd pierwszego dnia rekolekcji w godz. 15-17)
Cena:
440 zł
Wiek:
polecamy te rekolekcje przede wszystkim dla młodzieży (min. szkoła średnia)
Miejsce:
Niepokalanów Lasek, ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin

Zapisy:

    Wymagane dane do zgłoszenia:
  • Imię i nazwisko
  • Wiek
  • Miejscowość zamieszkania i kod pocztowy
  • Parafia
  • Adres e-mail (podajemy własny adres e-mail do korespondencji)
  • Numer telefonu
  • W razie wypadku powiadomić: (imię i nazwisko oraz nr telefonu wybranej osoby)

Informacje przekazywane podczas zgłoszenia nie są upubliczniane, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu największego dobra rekolektanta. Dane osób, które zrezygnowały z przyjazdu na rekolekcje nie będą gromadzone przez organizatorów.

Zapisujemy się wysyłając powyższe dane na adres sen@sen.edu.pl, a następnie wpłacamy zaliczkę w wysokości 50 zł na konto: Klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) Niepokalanów, 96-515 Teresin, Bank PKO SA I O/Sochaczew nr 36 1240 1822 1111 0000 0720 2212. Jako tytuł wpłaty należy podać: REMI oraz imię i nazwisko uczestnika. Zaliczkę należy wpłacić do dnia 7 lipca 2018r (brak wpłaty traktujemy jako rezygnację z uczestnictwa; w razie problemów prosimy o kontakt). Prosimy o informację, gdy zaliczka zostanie wpłacona.

Gdy potwierdzimy wpłatę zaliczki prześlemy wiadomość potwierdzającą zapis na rekolekcje. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapisu można być pewnym, że zgłoszenie zostało przyjęte. Gdyby wiadomość zwrotna nie doszła w ciągu kilku dni, należy się przypomnieć na adres zapisu. Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z przyjazdu i będzie potraktowana jako ofiara na cele ewangelizacji.