Lwówek Śląski. Dzień Wspólnoty MI

2017-09-16

Po kilkuletniej przerwie rycerze Niepokalanej spotkali się we Lwówku Śląskim na Regionalnym Dniu Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej.

W sobotę, 16 września do franciszkańskiej parafii przyjechali przedstawiciele MI z Zielonej Góry, Pieńska, Szklarskiej Poręby, Kowar, Legnicy, Wrocławia i okolic Lwówka. Łącznie na obchodach Dnia Wspólnoty zgromadziło się ich około 60. Rycerzom towarzyszyli duszpasterze. Co ważne, spotkanie odbyło się w 100. rocznicę powstania MI.

Był to czas wzajemnej integracji, rozmów, wymiany doświadczeń związanych z uczestnictwem i posługą we Wspólnocie. Sprzyjały temu wspólne, rekreacyjne punkty programu: kawa, obiad, spacer.

Podczas konferencji, przygotowanej przez o. Piotra Cubera - asystenta MI prowincji krakowskiej franciszkanów, pochylaliśmy się nad istotą i znaczeniem formacji w Rycerstwie Niepokalanej. Podjęliśmy rozważania na temat tego, iż nie wystarczy tylko działać na zewnątrz, ale trzeba nieustannie podejmować trud formowania siebie, gdyż o tyle możemy drugim dawać, o ile sami będziemy posiadać. Rycerstwo Niepokalanej ma prowadzić do wychowania człowieka. To działanie o tyle będzie skuteczniejsze, o ile z naszej strony będziemy starali się coraz bardziej wzrastać duchowo. Podczas wygłoszonego słowa zatrzymaliśmy się nad nauczaniem Soboru Watykańskiego II, który mówi, że świeccy, jako uczestnicy funkcji Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, mają czynny udział w życiu i działalności Kościoła. We wspólnotach kościelnych działalność ich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej samo apostolstwo pasterzy nie może zazwyczaj być w pełni skuteczne (DA 10). Jako rycerze Niepokalanej szukaliśmy możliwości, jakie może nieść posługa w naszych wspólnotach, tak aby być pomocą i uzupełnieniem apostolstwa pasterzy Kościoła.

Podczas świętowania nie mogło zabraknąć fundamentu, czyli wspólnej modlitwy. Podczas adoracji Najśw. Sakramentu o 15. zawierzaliśmy nasze wspólnoty, rodziny i miejsca, z których przybyliśmy, Bożemu Miłosierdziu.

Obchody Dnia Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej zakończyliśmy wspólną Eucharystią. Ze względu na warunki pogodowe nie mogliśmy udać się na zaplanowaną procesję różańcową wraz z figurą Maryi, podczas której chcieliśmy zawierzyć Jej opiece nasze miasto i jego mieszkańców. Dlatego po zakończonej Mszy św. pozostaliśmy w naszej świątyni, zawierzając się Niepokalanemu Sercu Maryi poprzez wspólną modlitwę różańcową.

Spotkanie zostało przygotowane przez wspólnoty, których opiekunem w naszej parafii jest o. prob. Piotr Reizner: Rycerstwo, Odnowę w Duchu Świętym i Wspólnotę Żywego Różańca.

Jako lwóweccy rycerze Niepokalanej dziękujemy pozostałym grupom duszpasterskim za pomoc i mamy nadzieję, że na Dniu Wspólnoty MI spotkamy się również za rok. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

MI - Lwówek Śląski

źródło: franciszkanie.pl