Niepokalanów Lasek - Rekolekcje dla chorych onkologicznie

2018-01-15

Rekolekcje dla chorych onkologicznie i ich rodzin odbyły się w domu rekolekcyjnym Niepokalanów Lasek w terminie 15-21 stycznia 2018 r.

Myślą przewodnią rekolekcji, prowadzonych przez o. Stanisława Piętkę, było: Wędrówka po trudnościach wiary katolickiej... Dlaczego istnieje zło i cierpienie?.

Wiara jest łaską, a łaska wiary oznacza pełne przyjęcie losu człowieka na wzór Jezusa i w efekcie na życie wieczne, które staje się naszym udziałem poprzez zbawienie, którego człowiek sam nie może osiągnąć.

Bóg nigdy nie zsyła zła ani cierpienia, lecz tylko dopuszcza takie możliwości.

Bóg nie odbiera nam wolnej woli ani nie narzuca ograniczeń. Fakt, że Jezus stał się Bogiem-Człowiekiem, który umarł na krzyżu, jako niewinny męczennik, pokazuje nam swoim ludzkim cierpieniem swoją bezwarunkową miłość, którą możemy określić miłością bez ograniczeń.

Wynika z tego, że doświadczanie przez nas zła lub cierpienia nigdy nie powinno odłączyć chrześcijanina od Boga, bo prawdziwa moc doskonali się w słabości, a cierpienie oczyszcza chrześcijanina. Każdy nasz los, miły bądź przykry, powinniśmy oddawać woli Bożej. Chociaż to zdanie się na wolę Bożą jest trudne, to powinniśmy pamiętać, że to, co podoba się Bogu to jest ufność a nie cierpienie. Cierpienie może być drogą do ufności. Jezus poprzez Kalwarię, którą przeżywamy w każdy Wielki Piątek, ukazuje swoją potęgę miłości do człowieka oraz wyzwala nas, nie od bólu cierpienia, ale od bólu cierpienia bezużytecznego.

Oprócz konferencji głoszonych przez o. Stanisława, odbywały się tzw. konferencjo-fora dyskusyjne prowadzone przez dr Małgorzatę Złotorowicz na tematy życia człowieka, jego wiary, choroby, jak też godnej śmierci w przyjaznym otoczeniu. Połączenie tematu choroby, cierpienia i wędrówki człowieka po trudach wiary, z realnym medycznym powiązaniem stanowi o dobrym przeżyciu naszego ziemskiego życia, mimo cierpień, ale z wykorzystaniem ulgi temu cierpieniu, jakie niesie medycyna.

Gościem szczególnym rekolekcji był o. Mirosław Adaszkiewicz - kustosz sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. O. Mirosław swoją osobowością i sposobem bycia potrafił przekazać prawdy naszej katolickiej wiary w kontekście naszej zwykłej codzienności. Opowiadał co nieco o historii Niepokalanowa Lasku (miejscu odbywania rekolekcji), o podejmowanych w przeszłości działaniach na rzecz seniorów tutejszej społeczności, np. w postaci zabaw sylwestrowych oraz o rozbudowie tego miejsca. Szczególnym tematem była opowieść o wizycie o. Mirosława w Rzymie i spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Uczestnicy rekolekcji, zachwyceni osobowością o. Mirosława, zaprosili ojca na spotkanie podczas kolejnych czerwcowych rekolekcji dla chorych onkologicznie i ich rodzin. O. Mirosław Adaszkiewicz zaproszenie przyjął.

Na zakończenie pragnę poinformować potencjalnych uczestników przyszłych rekolekcji, że warunki lokalowe i nie tylko są na tyle wspaniałe dla chorych, że nie muszą oni wychodzić na zewnątrz domu, aby móc uczestniczyć w modlitwach, konferencjach i innych zajęciach. Wszystkie pomieszczenia są pod jednym dachem.

Zofia Mrozowska