Intencje MI na rok 2019

Z Niepokalaną w sercu Kościoła
Styczeń Aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju i chrześcijańskiej nadziei.
Luty Aby Kościół przez modlitwę nieustannie wspierał misyjną działalność swoich członków.
Marzec
Aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w jego posłudze.

Tak tyleż niesamowitą, co fantastyczną historię opowiedział mi pewien zacny ksiądz proboszcz:

- Miał sen - mówił. - Śniłem, że diabeł przysiadł na dachu kościoła i uciął sobie drzemkę.

Zatrwożony ksiądz proboszcz zaczął się rozglądać po okolicy, czy jego parafianie są bezpieczni, i oto spostrzegł, że diabeł na dachu kościoła to jeszcze nic w porównaniu z całym legionem szatanów uwijających się wokół jednego z pobliskich domów.

- Co to ma znaczyć? - wykrzyknął zdumiony. A wtedy jego Anioł Stróż, który jest przewodnikiem ludzkich snów, rzecz całą mu wyjaśnił.

- W kościele większość ludzi myśli o niebieskich migdałach albo w nieuwadze przysypia. Więc i diabeł nie ma tu za wiele do zrobienia. Wystarczy sam jeden, i do tego niezbyt rozgarnięty. Ale rodzina zgodnie żyjąca w tym domu, co wieczór razem odmawia Różaniec. Więc diabły uwijają się, jak w ukropie i robią, co mogą, by sprowadzić na manowce tych bogobojnych ludzi, których wiara jest silniejsza, niż całej parafii zebranej w kościele, razem wziętej.

W Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu jest taki piękny komplement dla Matki Boskiej: "ogromna czartu jesteś". Dziś prawie nikt go już nie rozumie. Co oznacza? Słowo "ogromna" dziś znaczy "wielka", "znacznych rozmiarów". Tymczasem słowo to pochodzi od "gromu", czyli uderzenia ognia z nieba, budzącego grozę zjawiska, które towarzyszy burzom. "Ogromna czartu" oznacza więc tę, której boi się czart (tutaj podlegający jeszcze staropolskiej deklinacji w brzmieniu celownika "czartu").

Podsumowując: celem Rycerstwa Niepokalanej jest być na Jej wzór "ogromnym czartu".

I nie chodzi o robienie surowych min, przybieranie budzących respekt póz, lecz o budowanie, niczym rozmodlona Różańcem rodzina, królestwa miłości i radości.

Modlimy się więc w tym miesiącu, by MI było rodziną, miejscem radości i przebaczenia, przestrzenią solidarnej modlitwy, wzajemnego szacunku i jednakowej, wspólnej pobożności. Intencja ta jest dla nas również okazją do przypomnienia, że Rycerstwo jest wspólnotą, małą cząstką Kościoła, a tajemnica ta uświadamia nam, że na drogach życia nie jesteśmy sami, lecz kroczymy po nich wspólnie, w obecności braci i sióstr.

Ks. Jacek Pędziwiatr, Budzić grozę wśród sił piekła, Rycerz Niepokalanej 3/2018

Kwiecień Aby Kościół w każdym swoim działaniu był świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego.
Maj Aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła.
Czerwiec Aby cały Lud Boży czuł się zaangażowany w pracę misyjną i charytatywną Kościoła.
Lipiec Aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę.
Sierpień Aby męczeństwo i dar życia św. Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła.
Wrzesień Aby Kościół był światłem dla ludzkości kroczącej w ciemności.
Październik Aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość.
Listopad Aby Niepokalana była dla każdego wierzącego przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego.
Grudzień Aby kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia odnowiła serce każdego wierzącego.