Intencje MI na rok 2019

Z Niepokalaną w sercu Kościoła
Styczeń Aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju i chrześcijańskiej nadziei.
Luty Aby Kościół przez modlitwę nieustannie wspierał misyjną działalność swoich członków.
Marzec Aby cały Kościół swoją modlitwą zawsze wspierał Ojca Świętego w jego posłudze.
Kwiecień Aby Kościół w każdym swoim działaniu był świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego.
Maj Aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła.
Czerwiec Aby cały Lud Boży czuł się zaangażowany w pracę misyjną i charytatywną Kościoła.
Lipiec Aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę.
Sierpień Aby męczeństwo i dar życia św. Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła.
Wrzesień Aby Kościół był światłem dla ludzkości kroczącej w ciemności.
Październik Aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość.
Listopad Aby Niepokalana była dla każdego wierzącego przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego.
Grudzień Aby kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia odnowiła serce każdego wierzącego.