Intencje MI na rok 2018

Droga Rycerstwa Niepokalanej: ewangelizacja w komunii
Styczeń Aby na całym świecie Rycerstwo Niepokalanej było znakiem jedności i braterstwa.
Luty Aby przykład św. Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej i wszystkim wierzącym poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji.
Marzec Aby Rycerstwo Niepokalanej współpracowało jako jedna rodzina w budowaniu królestwa miłości i radości.
Kwiecień Aby misyjny duch Rycerstwa Niepokalanej wzrastał na fundamencie trwałej jedności.
Maj Aby przykład Maryi pomagał wierzącym w naśladowaniu Chrystusa i w dziele ewangelizacji.
Czerwiec Aby w każdym środowisku i w każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej potrafiło realizować swoje powołanie misyjne.
Lipiec Aby każdy, kogo inspiruje św. Ma-ksymilian, za jego przykładem "rozsiewał" wszędzie miłość, która jest "twórcza".
Sierpień Aby za przykładem św. Maksymiliana w każdym sercu królowało pragnienie oddania wszystkiego dla Chrystusa.
Wrzesień Abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność św. Maksymiliana.
Październik Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła.
Listopad Aby świadectwo życia rycerzy Niepokalanej było dla wszystkich ludzi nieustannym wezwaniem do świętości.
Grudzień Aby Rycerstwo Niepokalanej było zdolne przekazywać wszystkim ludziom piękno i znaczenie macierzyństwa Maryi.