Głogówek. Dzień Modlitwy MI

2017-09-16

16 września 2017 wspólnota Rycerstwa Niepokalanej z parafii Narodzenia NMP i św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu świętowała, wspólnie z opiekunem, o. Romanem Januszem, swój coroczny Dzień Modlitwy w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Głogówku.

Gościła nas wspólnota MI z Głogówka wraz ze swoim opiekunem, o. Krystianem Żmudą. Najważniejszym wydarzeniem tego pięknego dnia była uroczysta Msza św., koncelebrowana przez o. Romana i o. Krystiana. Podczas Eucharystii w szeregi Rycerstwa Niepokalanej z Dąbrowy Górniczej-Gołonoga, o. Krystian Żmuda, zgodnie z liturgiczną formą przyjęcia do MI z zachowaniem przepisów Dyrektorium Narodowego, przyjął dwie osoby. Wyjątkowy charakter Eucharystii podkreślały dary niesione przez Rycerki obu wspólnot i obecność Sztandaru MI z asystą rycerzy MI z Dąbrowy Górniczej-Gołonoga. O. Krystian oprowadził nas po najstarszych i najpiękniejszych zabytkach sakralnych Głogówka, przedstawiając ich historyczne dzieje. Spotkanie przy wspólnym posiłku było okazją do wymiany doświadczeń w pracy rycerskiej dla Niepokalanej, sprzyjało również nawiązaniu serdecznych relacji między członkami obu wspólnot.

Janina Mickiewicz - sekretarz MI Dąbrowa Górnicza

Źródło: franciszkanie.pl