Wpis do MI

Uwaga!

Do Rycerstwa Niepokalanej mogą się zapisać osoby, które przystąpiły już do Pierwszej Komunii Świętej - nie wcześniej!

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła mnie użytecznym narzędziem do jak największego rozszerzenia Królestwa Jezusowego

Jeśli chcesz włączyć się do RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
- maryjnej organizacji założonej przez św. Maksymiliana Marii Kolbego -
WYPEŁNIJ TEST KWALIFIKACYJNY

Wypełniając powyższy formularz, zgadzasz się na przechowywanie Twoich danych osobowych w Księdze kanonicznej MI, będącej oficjalnym rejestrem osób zapisanych do Rycerstwa Niepokalanej. Księga ta znajduje się w Niepokalanowie w Ośrodku Narodowym MI, 96-515 Teresin.