Życie chrześcijańskie - w łączności z Maryją Niepokalaną

Data:2017-05-06

PLAN OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO W GMACHU WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

6 maja 2017

Życie chrześcijańskie - w łączności z Maryją Niepokalaną

Sympozjum w 300-lecie koronacji wizerunku Maryi Jasnogórskiej, 100-lecie objawień w Fatimie i 100-lecie istnienia Rycerstwa Niepokalanej

9.00 Rozpoczęcie sympozjum - Rektor WSD ks. dr Grzegorz Szumera

SESJA I

9.15 Ratować świat i bliźniego przez zawierzenie Niepokalanemu sercu Maryi - realizacja orędzia fatimskiego w codzienności chrześcijanina - Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (UKSW Warszawa)

9.45 Implikacje teologiczno-pastoralne jasnogórskiej modlitwy jubileuszowej - O. dr Piotr Polek OSPPE (WSD Zakonu Paulinów Kraków)

10.15 Otwarcie wystawy: Św. Maksymilian Maria Kolbe i jego dzieła

Przerwa na kawę

10.45 Chrześcijanin - "narzędziem w Jej Niepokalanych rękach" - aktualność duchowości, formacji i misji Rycerstwa Niepokalanej po 100 latach od powstania - O. dr Ignacy Kosmana OFMConv (UKSW - Kolbianum Niepokalanów) 11.15 Dyskusja

11.45 Msza święta (kościół seminaryjny)

SESJA II

13.45 Czy przesłanie Maryi to nowa Ewangelia? Miejsce pobożności Maryjnej w Kościele - Ks. dr Łukasz Dyktyński (WSD Częstochowa)

14.15 Ks. kan. Krzysztof Jeziorowski (1970-2014) - do śmierci w służbie Niepokalanej - Ks. mgr lic. Szymon Stępniak (NSD Częstochowa)

14.45 Dyskusja

Podsumowanie sympozjum

15.15 Nabożeństwo z okazji I soboty miesiąca (kościół seminaryjny)

* Prosimy zainteresowanych kleryków o potwierdzenie przybycia na podany niżej numer telefonu lub adres e-mail do dnia 25 kwietnia 2017 r.

* Istnieje możliwość noclegu w seminarium.

 

Kleryckie Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41

tel. 724 293 386 | e-mail: miwsdczest@gmail.com

Script logo