Częstochowa, sympozjum: Życie chrześcijańskie...

2017-05-06

Życie chrześcijańskie - w łączności z Maryją Niepokalaną

6 maja 2017

Sympozjum zorganizowane w seminarium duchownym w Częstochowie z okazji 300-lecia koronacji wizerunku Maryi Jasnogórskiej, 100-lecia objawień w Fatimie i 100-lecia istnienia Rycerstwa Niepokalanej, rozpoczął abp Wacław Depo - ordynariusz arch. częstochowskiej, przypominając, że tajemnica Maryjna jest ciągle do odkrycia, ale zawsze na tle tajemnicy Kościoła i podkreślając, że macierzyńskie pośrednictwo Maryi realizuje się u boku jedynego Pośrednika Jezusa Chrystusa.

Sympozjum zgromadziło w przeważającej części rycerzy Niepokalanej z archidiecezji częstochowskiej i diecezji tarnowskiej. Wysłuchali oni referaty dotyczące duchowości maryjnej i związanych z przesłaniem Fatimy. Ponadto zapoznali się z aktualnością misji Rycerstwa Niepokalanej dzisiaj oraz z sylwetką ks. kan. Krzysztofa Jeziorowskiego jako przykładu prawdziwego rycerza, będącego w służbie Niepokalanej aż do końca.

W program sympozjum pięknie wpisały się także celebracje liturgiczne. Mszy św. przewodniczył abp senior Stanisław Nowak, który w homilii przypomniał o znaczeniu Rycerstwa Niepokalanej, do którego został zapisany przez jednego z braci w Niepokalanowie oraz wezwał rycerzy Niepokalanej do radykalizmu świętości. Nabożeństwu majowemu, kończącemu sympozjum, przewodniczył o. Robert M. Stachowiak OFMConv - asystent MI warszawskiej prowincji franciszkanów.

Podczas sympozjum można było zobaczyć wystawę o życiu i dziele św. Maksymiliana Kolbego, przygotowaną przez MI diec. tarnowskiej, a także wystawę monet i medali związanych ze św. Janem Pawłem II.

Był także czas na dyskusje, podczas których prelegenci udzielali odpowiedzi nt. modlitwy dzieci i młodzieży, rozwijania zdrowej pobożności maryjnej i potrzebie budowania chrześcijańskiej Europy.

PML


PLAN OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO W GMACHU WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

9.00 Rozpoczęcie sympozjum - Rektor WSD ks. dr Grzegorz Szumera

SESJA I

9.15 Ratować świat i bliźniego przez zawierzenie Niepokalanemu sercu Maryi - realizacja orędzia fatimskiego w codzienności chrześcijanina - Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (UKSW Warszawa)

9.45 Implikacje teologiczno-pastoralne jasnogórskiej modlitwy jubileuszowej - O. dr Piotr Polek OSPPE (WSD Zakonu Paulinów Kraków)

10.15 Otwarcie wystawy: Św. Maksymilian Maria Kolbe i jego dzieła

Przerwa na kawę

10.45 Chrześcijanin - "narzędziem w Jej Niepokalanych rękach" - aktualność duchowości, formacji i misji Rycerstwa Niepokalanej po 100 latach od powstania - O. dr Ignacy Kosmana OFMConv (UKSW - Kolbianum Niepokalanów) 11.15 Dyskusja

11.45 Msza święta (kościół seminaryjny)

SESJA II

13.45 Czy przesłanie Maryi to nowa Ewangelia? Miejsce pobożności Maryjnej w Kościele - Ks. dr Łukasz Dyktyński (WSD Częstochowa)

14.15 Ks. kan. Krzysztof Jeziorowski (1970-2014) - do śmierci w służbie Niepokalanej - Ks. mgr lic. Szymon Stępniak (NSD Częstochowa)

14.45 Dyskusja

Podsumowanie sympozjum

15.15 Nabożeństwo z okazji I soboty miesiąca (kościół seminaryjny) 

Kleryckie Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41