Spotkanie kleryków rycerzy Niepokalanej w Lasku

2017-11-04

W dniach 4-5 listopada w Niepokalanowie Lasku spotkali się klerycy - rycerze Niepokalanej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele diecezjalnych wyższych seminariów duchownych w Tarnowie i Przemyślu oraz franciszkańskich seminariów w Łodzi Łagiewnikach i Krakowie.

Spotkanie miało na celu rozpoczęcie integracji środowiska kleryckiego wokół idei Rycerstwa Niepokalanej oraz zgłoszenia propozycji na kolejne zjazdy. Centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia. Nie brakowało czasu na modlitwę podczas adoracji Najśw. Sakramentu, modlitwy brewiarzowej, nabożeństwa Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz Koronki do Miłosierdzia Bożego.

W czasie Mszy św. kazania-konferencje wygłosił o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI. Wykład na temat Zadania rycerzy Niepokalanej w seminarium wygłosił o. Robert M. Stachowiak - asystent MI franciszkanów prowincji warszawskiej.

Klerycy-rycerze Niepokalanej podczas spotkań w grupach przedyskutowali sensowność kontynuowania podobnych zjazdów w przyszłości oraz zgłosili swoje propozycje na kolejne takie spotkania.

ORS/red.