Spotkanie MI Polski Północnej, Ostróda 10 czerwca 2017 r.

2017-06-10

W centrum formacyjnym MI Polski północnej odbyło się spotkanie liderów Rycerstwa Niepokalanej wspólnot działających na terenie prowincji franciszkańskiej św. Maksymiliana.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MI z Gniezna, Smętowa, Darłowa, Darłówka, Olsztyna, Grudziądza, Elbląga, Ostródy, Olsztyna, Janikowa, Torunia, Gdańska, Gdyni, Lęborka i Koszalina. Spotkaniu przewodniczył o. Tomasz Tęgowski - asystent MI gdańskiej prowincji franciszkanów.

W pierwszej części spotkania odpowiedzialni za wspólnoty mieli okazję podzielić się swoją działalnością i doświadczeniem. Po wysłuchaniu wszystkich, podczas pracy w grupach rycerze Niepokalanej zastanawiali się nad tym, jak skuteczniej MI może być obecne w życiu parafii oraz lokalnych wspólnot. Podczas spotkania udało się wybrać Radę Rycerstwa Niepokalanej dla Polski Północnej, której zadaniem będzie ścisła współpraca z Asystentem, wspieranie jego działalności oraz opracowywanie wytycznych działań dla grup MI na poszczególne lata. Rada podjęła także decyzję, aby jeszcze w tym roku odwiedzić wszystkie wspólnoty MI działające na terenie franciszkańskiej prowincji św. Maksymiliana.

Po części obradowej i obiedzie została odprawiona Eucharystia w intencji MI. Mszy św. przewodniczył o. Tomasz.

Na zakończenie spotkania przybyli delegaci wspólnot zostali ugoszczeni słodyczami przez miejscową wspólnotę MI w Ostródzie. Asystent MI, o. Tomasz na zakończenie spotkania powiedział: Dziękuję wszystkim prezesom i animatorom przybyłym na spotkanie do Ostródy. Zapraszam częściej i proszę o przekazanie pozdrowień i zapewnień o modlitwie wspólnotom. Niech Maryja Niepokalana wyprasza wam potrzebne łaski do szerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego na całym świecie.

MI